สินค้าและบริการ

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น

อาการต่างๆที่เกิดจากแอร์
   แอร์มีแต่ลมร้อน
   แอร์ไม่เย็น
   แอร์เย็นน้อย
   แอร์รั่ว
   แอร์เสียงดัง
   แอร์เป็นน้ำแข็ง
   แอร์กินไฟมากเกินไป
   แอร์เย็นเกินไป
   แอร์คอมเพลสเซอร์เสีย
   แอร์คอมเพลสเซอร์ไม่ทำงาน
   แอร์ พัดลมไม่หมุน
   แอร์ มอเตอร์ไหม้
อาการเหล่านี้เราสามารถซ่อมได้ในราคาเป็นกันเอง เพียงโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษา+แนะนำทุกอาการของแอร์

จำหน่ายแอร์เก่าพร้อมติดตั้ง
ค่าบริการซ่อมแอร์ เปลี่ยนอะไหล่แอร์บ้าน
ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ ขนาด BTU ราคา รับประกัน
1. 12,000-20,000 1,500   3 เดือน
2. 20,001-28,000 1,800   3 เดือน
3. 28,001-38,000 2,300   3 เดือน
4. 38,000-48000 3,300   3 เดือน
5. 48,001-60,000 4,300   3 เดือน

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
กรณีคอมเพรสเซอร์เสีย เปลี่ยนใหม่ พร้อมแว๊กคั่ม เติมน้ำยาเต็มระบบ
ลำดับ ขนาด BTU ราคา รับประกัน
1. 12,000-18,000 7,000   1 เดือน
2. 18,001-20,000 8,000   1 เดือน
3. 20,001-25,000 9,500   1 เดือน
4. 25,001-32000 10,000   1 เดือน
5. 32,001-35,000 10,500   1 เดือน

ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน
1. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V. 2,000   1 ปี
2. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น (WALL TYPE) 2,300   1 ปี
3. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/8 HP 220 V. 2,000   1 ปี
4. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/4 HP 220 V. 2,000   1 ปี
5. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/3 HP 220 V. 2,700   1 ปี
6. ค่าเปลียนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/2 HP 220 V. 3,300   1 ปี
7. ค่าเปลียนใบพัดคอยล์ร้อน 600   1 ปี
8. ค่าเปลียนใบพัดคอยล์เย็น(แอร์ตั้งแขวน) 1,000   1 ปี
9. ค่าเปลียนใบพัดคอยล์เย็น (WALL TYPE) 1,800   1 ปี

ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ของคอมเพรสเซอร์
ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน
1. เปลี่ยนแค๊ป 850   1 ปี
2. แค๊ปสตาร์ทคาปาซิเตอร์ 850   1 ปี
3. รีเลย์ 850   1 ปี
4. แม๊กเนติกคอนแทร็กเตอร์ 850   1 ปี
5. แม๊กเนติกคอนแทร็กเตอร์220โวลล์ 2,700   1 ปี
6. เปลี่ยนโอเวอร์โหลด 850   1 ปี
7. เปลี่ยนไทร์เมอร์ 850   1 ปี
8. สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ 200   1 ปี
9. เปลี่ยนไฮ / โลว์ เพรสเซอร์ แอร์ ไม่เกิน 2 ตัน 2,500   1 ปี
10. เปลี่ยนไฮ / โลว์ เพรสเซอร์ แอร์ 3-4 ตัน 3,000   1 ปี
11. เปลี่ยนตาแมว ตรวจเช็คน้ายา 2,200   1 ปี

ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน
1. เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย 1,500   1 ปี
2. เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย Digital 1,800   1 ปี
3. เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุด Control 2,500   1 ปี
4. เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ 2,500   1 ปี
5. เปลี่ยนเบรคเกอร์ ลูกเซอร์กิจ 400   1 ปี

เปลียนโครงระบายความร้อน
ลำดับ ขนาด BTU ราคา รับประกัน
1. ไม่เกิน 12,500 5,500   1 ปี
2. ไม่เกิน 16,000 6,500   1 ปี
3. ไม่เกิน 18,000 7,000   1 ปี
4. ไม่เกิน 20,000 8,000   1 ปี
5. ไม่เกิน 25,000 8,500   1 ปี
6. ไม่เกิน 33,000 8,800   1 ปี
7. ไม่เกิน 35,000 9,000   1 ปี

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น